Opnames in De Unie


foto: Roos Poelman

Archiprix 2011

archiprix_logo.jpgDe Stichting Archiprix is een samenwerkingsverband van Nederlandse onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs op het gebied van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur. Tweemaal per jaar vind de internationale Archiprix plaats. Een prijs voor het beste afstudeerproject voor studente op het gebied van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur. Dit jaar was het in de Verenigde staten op het MIT in Boston. In opdracht van Moois hebben  we een aantal portretten van deelnemers gemaakt en een langere film. Regie Christiaan van Schermbeek, camera en montage Arne Verbrugh.